Předmětem elektro činnosti společnosti jsou revize, práce na elektro rozvodnách :

  • Revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů
  • Opravy ,montáž,výroba elektrických a elektronických zařízení
  • Montáže zařízení k ochraně majetku a osob( EZS, EPS ,CCTV)
  • Údržba a provoz zařízení NN a VN do 35 kV
  • Diagnostika svařovacích procesů zařízením Tecna 1430, včetně protokolů svařovacího procesu s veškerými údaji o sváru
  • Diagnostika záložních zdrojů zařízením HIOKY 35 54, včetně protokolů o stavu zařízení
  • Doplnění a zhotovení výkresové dokumentace elektro strojů a zařízení
  • Montáže, oprava a údržba elektroinstalace do 1000 V
  • Servis mobilních telefonů, tabletů a výpočetní techniky

Zasuvka